Εξυπηρέτηση

 


Η ΚΑΣ ΑΕΒΕ δίνει μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση όλων των κατηγοριών των πελατών της.

Η αμεσότητα και η υψηλή ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών της είναι ο καθημερινός στόχος της εταιρίας , μέσω ενός ανθρώπινου δυναμικού που το χαρακτηρίζει η υψηλότερη δυνατή εμπειρία στο χώρο που δραστηριοποιείται, για την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών πληροφοριών η οποία αποσκοπεί στην διαμόρφωση της καταλληλότερης παραγγελίας κάθε φορά, με ένα οργανωμένο καθημερινό πρόγραμμα διανομών με στόχο την αυθημερόν εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών τόσο της Αθήνας όσο και όλων των υπολοίπων περιοχών της χώρας με πρακτορεία μεταφορών της επιλογής του πελάτη.

Επίσης, το προσωπικό της εταιρίας παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία για την πρόοδο εκτέλεσης της παραγγελίας των πελατών της.

Για την ΚΑΣ ΑΕΒΕ η εξυπηρέτηση των πελατών της είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος της, και ο επαγγελματισμός που απορρέει από την πολυετή εμπειρία της αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.